מצבות מסלעים עם לב הם לבבות אשר פוסלו בסלע לצורך מצבה. מצבות עם לב הם מצבות מסלעים שונים אשר סותתו בצורת לבבות בגדלים שונים לצורך עיצוב מצבות.

מצבות עם לב מצבות עם לב

צורות לב למצבות צורות לב למצבות

מצבה עם לב מצבה עם לב

מצבות עם לב מצבות עם לבחשב את הנוסחה