סלעים מוחלקים הם סלעים שעברו ליטוש והחלקה תוך כדי פיסול ועיצוב צורתם לצורך מצבות.

מצבה מסלע מוחלק מצבה מסלע מוחלק

סלע מוחלק סלע מוחלק

סלע מוחלק סלע מוחלק

סלע מוחלק סלע מוחלק

מצבה מסלע מוחלק מצבה מסלע מוחלק

סלע מוחלק סלע מוחלק

סלע מוחלק סלע מוחלק

סלע מוחלק סלע מוחלק

סלע מוחלק סלע מוחלק

סלע מוחלק סלע מוחלק

מצבה מסלע מוחלק מצבה מסלע מוחלק

מצבה מסלע מוחלק מצבה מסלע מוחלק

סלע מוחלק סלע מוחלק

סלע מוחלק סלע מוחלקחשב את הנוסחה